CLASSES DE JUDO

JUDO EDUCACIU, LLEURE I COMPETICIÓ- PETITS 4-7 anys

Grup dilluns i dimecres 17:30-18:15 h  (segons la demanda)
Grup dimarts i dijous 17:30-18:15 h (OBERT)

- INFANTILS 8-12 anys

Grup dilluns i dimecres 18:30-19:15 h (OBERT)
Grup dimarts i dijous 18:30-19:15 h (OBERT)

- INFANTILS + 13 any i ADULTS

Grup dilluns i dimecres 20:30-22:00 h (OBERT)

- DEFENSA PERSONAL FEMENINA

Grup dimarts i dijous de 20:30-22:00 h


QUOTES:

FEDERATIVA: 
0 € (subvencionat per la FANDJUDO)

MATRICULA: 
11€ petits + infantils
24 € adults

QUOTA MENSUAL: 
20 € petits + infantils
28 € defensa personal femenina
30 € adults

Entrades populars

Imatge

Inici de les classes