CLASSES DE JUDO

JUDO EDUCACIU, LLEURE I COMPETICIÓPETITS (minipollets) 4-7 anys

Grup dilluns i dimecres 17:30-18:15 h  (segons la demanda)
Grup dimarts i dijous 17:30-18:15 h (OBERT)

INFANTILS (pollets-benjamins) 8-11anys

Grup dilluns i dimecres 18:30-19:30 h (OBERT)
Grup dimarts i dijous 18:30-19:30 h (OBERT)

INFANTILS (mínims-cadets-júniors) +11 anys

Grup dilluns i dimecres 19:30-20:30 h (OBERT)

QUOTES:

FEDERATIVA
43 € a l’any

MATRICULA
11€ minipollets-pollets-mínims
24 € cadets-júniors

QUOTA MENSUAL
20 € minipollets-pollets-mínims
30 € cadets-júniors

Entrades populars

Imatge

cinturó BLANC-GROC